Utbildning med Jeffrey Yuan

Jag kommer att vara iväg i maj för att träna för Jeffrey Yuan om de så kallade Divergent Channels i klassisk kinesisk medicin. Dessa används bland annat för att behandla olika sorters auto-immuna sjukdomar. Du kan se en intervju med honom här där han diskuterar skillnaden på klassisk kinesisk medicin och den moderniserade versionen som kallas TCM. Intervju.