Vad är klassisk kinesisk medicin?

I Väst har flera olika sorters kinesisk medicin spridit sig. Bland de vanligaste är TCM som är kinesisk medicin med en del influenser från västerländsk medicin som ändrat systemet en del. I Väst finns även mycket förenklad, ren västerländsk akupunktur som används av sjukgymnaster och barnmorskor med extremt kort utbildning. Till slut, och betydligt mer ovanligt, är den ursprungliga versionen av kinesisk medicin där man tydligare ser hur stor effekt akupunktur verkligen kan ha för hälsa. Den sista kallas Classical Chinese Medicine (CCM) eller Klassisk Kinesisk Medicin på svenska. På kinesiska skulle man säga lao zhongyi. Vi på Small Change arbetar endas med klassisk kinesisk medicin, och vi vidareutbildar och fördjupar ständigt våra kunskaper inom det.

Klassisk kinesisk medicin arbetar utifrån hur sinne, kropp och energi (qi – utt. [tchi]) ska fungera balanserat och friskt i en människa. Akupunktur kan behandla detta, vilket inkluderar olika smärttillstånd, blodtrycksproblem, sjukdomar, stress och en allmän obalans med ens omgivning eller liv. Kroniska sjukdomar går sällan att få bort men det går däremot att förbättra personens fysiska och mentala hälsa enormt och se till att sjukdomen sliter mycket mindre på både dem och deras liv.

Diagnos i kinesisk medicin ställs genom flera olika tekniker, där de främsta är att man tar pulser och tittar på patientens tunga. Pulstagningen görs på tre ställen och tre olika djup vid handleden. Varje plats och djup är länkat till olika inre organ och energiflöden i personen, och det är olika på vänster och höger sida. En skicklig, väl tränad diagnostiker kan utläsa enorma mängder information från pulsen. Kinesisk medicin brukar räkna med att det finns 32 olika pulser, även om det finns andra system i Klassisk Kinesisk Medicin som använder fler och subtilare pulser än så.

Tungan visar mer kroniska förändringar i vår hälsa. Man ställer också en serie frågor som del av diagnosprocessen, och tittar på hur hela personen ser ut, både deras närvaro och deras kroppshållning, hud, hår, etc. Allt detta och annan information vävs ihop till en första diagnos. Den diagnosen kommer sedan att ändras litegrand från gång till gång, då vi hela tiden förändras. Behandlingen skräddarsys efter hur effekten går djupare i patienten.

Balans är ett av de viktigaste orden i kinesisk medicin. Den balansen kan sakta återställas, först i vår inre värld – sinne, kropp, energisystem, hälsa – och sedan i hur vi rör oss mer balanserat med vår omgivning och vårt liv.

Om vi använder en skala av 0-100 för hälsa där en sjukdom eller ett problem är värre ju högre upp det är, så är västerländsk medicin i sin nuvarande form specialiserat på området 70-100. Där har det en mängd bra verktyg och kunskap. Klassisk kinesisk medicin specialiserar sig på området 20-80 där det kan behandla och skapa en hälsa som västerländsk medicin inte kan. Både inriktningarna överlappar litegrand, men de har olika specialiseringar, och i den bästa av alla världar har man tillgång till skickliga utövare inom båda fälten, och vänder sig till dem beroende på vilken sorts problem man har. Klassisk kinesisk medicin har sedan 2500 år ansett att det bästa möjliga är att behandla runt 30-40 på den skalan, innan problemen blir stora nog att klassas som ”sjukdom” inom nuvarande västerländsk medicin. Har vi turen att kunna bli behandlade där kan det spara mycket smärta som annars uppstår när problem och sjukdomar hinner gå djupare i vårt sinne och kropp under lång tid.