Fallbeskrivningar i äkta akupunktur - unik serie

Här hittar du länkar till vår unika serie med fallbeskrivningar inom den äkta akupunkturen i Kinesisk Medicin. De är tagna från våra egna kliniker och godkända av patienterna som är med. Tänk på att det de beskriver bara gäller äkta akupunktur i Kinesisk Medicin, inte det som kallas "akupunktur" på svenska sjukhus och som i själva verket är Västerländsk Nålsättning. Äkta akupunktur kan behandla en enorm bredd av sjukdomar och problem, smärtfritt och effektivt. Du kan läsa en översiktslista av vad vi behandlar och hjälper till med här: http://www.smallchange.se/node/155.

Kinesisk Medicin har använt och publicerat fallbeskrivningar som del av sin medicinska tradition sedan minst 100-talet f. Kr. Det finns korta omnämnanden i text innan dess, ända från 400-talet f. Kr., men den mest kände akupunkturläkaren på ämnet är Yi Chunyu (216-150 f. Kr.) som brukar kallas för Fallbeskrivningarnas Fader i Kina. Han förde detaljerade fallbeskrivningar över sina patienter, med statistik över hur effektiva olika behandlingar var, och publicerade dem i bokform på 100-talet f. Kr. En av mina lärare, Dr Wang Juyi i Peking, publicerade för tre år sedan en bok med 150 fallbeskrivningar från hans diagnostikavdelning på akupunktursjukhuset där han arbetar, och från hans privata klinik. Han lär också ut till sina elever att regelbundet göra fallbeskrivningar över patienter för att förbättra sin skicklighet i att behandla ännu mer.

Här hittar du den första fallbeskrivningen i serien: http://acupractitioner21.blogspot.se/2016/05/akta-akupunktur-och-behandl.... Vill du boka tid så kontakta oss på acu [at] smallchange [dot] se eller direkt på 0702/23 28 95. Välkommen in på klinikerna!