Forskning i akupunktur och risken med Scientism

Här kommer snart en text som går igenom problemen med forskning i akupunktur som skapats i Väst på grund av bristande kunskap, de faktiska studierna som är intressanta, samt information om det som kallas Scientism, vilket är när individer tror på västerländsk vetenskap som en religion istället för att förstå hur faktiskt vetenskap fungerar. Sverige är i vår erfarenhet av olika länder i världen en av platserna som verkar ha ovanligt mycket scientism, vilket hade varit intressant att veta orsaken till. Vill du läsa mer så hittar du en bra översikt här: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientism. En av nackdelarna med scientism är inte bara en religiös tro på studier utan också att man missförstår faktiskt och äkta vetenskap, och förminskar hur enormt hårt jobb riktiga fakta och analys inom den innebär, så det är viktigt att känna till scientism och själv försöka undvika det. Välkommen tillbaka!